Onkruid in het gras

Klaver, (kruipende) boterbloem, paardenbloemen, madeliefjes zijn verschillende soorten onkruid in het gazon. De een vindt het mooi, dan ander wil graag een strak, groen gazon. Het bestrijden van onkruid kost veel tijd maar kan voorkomen dat uw hele gazon overgenomen wordt. Door goed gazononderhoud uit te voeren kunt u onkruid wellicht in de toekomst beperken.

Onkruid in het gazon

Hoe komt er onkruid in uw gazon?

Geen enkel gazon ontkomt aan onkruid. Onkruid zit al in de grond voordat u graszoden legt. Geen enkele teler kan 100% garanderen dat het geleverde gras onkruidvrij is. Het kan vanuit de tuin van de buren komen (wind) of bijvoorbeeld via vogelpoep (zaden).


Wanneer ontstaat onkruid

Onkruid kan ontstaan wanneer er op een niet juiste manier omgegaan wordt met het type gras waarvoor het bedoeld is. Bijvoorbeeld een siergras gazon bestaat uit dunne kwetsbaardere grassoorten. Als daar op gespeeld wordt, raakt het gras sneller beschadigd, ontstaan er open plekken. Open plekken die sneller opgevuld kunnen worden door onkruid. Deze groeit immers sneller dan gewoon gras en heeft ook minder water nodig om te groeien.

Hoe kunt u onkruid verwijderen of bestrijden?


Onkruid in uw gazon kunt u op verschillende manieren bestrijden en onder controle houden


Onkruid bestrijden

  • Gebruik een onkruidsteker. U steekt het onkruid met wortel en al uit de grond.

  • Gebruik gazonmest met toegevoegd onkruidbestrijdingsmiddel. De onkruidverdelger werkt tegen klaver, boterbloem, paardenbloemen, madeliefjes en andere soort onkruid.Onkruid voorkomen

Onkruid voorkomen is nooit mogelijk, maar het beperken van het onkruid wel!


Gazononderhoud

Gras maaien

Maai het gazon niet te kort. Wat zijn de minimale lengtes voor de type gazons?

  • Premium graszoden: minimaal 4 centimeter

  • Premium natuurgras: minimaal 4 centimeter

  • Siergazon: minimaal 3 centimeter

  • Zogenaamd schaduwgras: minimaal 4 centimeter

  • Speelgras: minimaal 4 centimeter


Gazonbemesting

Een gazon heeft voeding nodig, voeding in de vorm van meststoffen. Drie maal per jaar:


  • Voorjaarsbemesting

  • Zomerbemesting

  • NajaarsbemestingDe verschillende onkruidgrassen

Onkruidgrassen, die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun grovere blad en lichtere kleur, zijn soms moeilijk uit te roeien. Een chemische bestrijding wordt niet aanbevolen, daar ook de gazongrassen hieronder te lijden hebben


Soorten onkruidgrassen

Straatgras / Poa annua

Straat- of tuintjesgras wordt algemeen als onkruid beschouwd, maar vaak wordt het in een gazon of sportveld wel getolereerd. De bloemhoofdjes hebben korte stengels, zodat ze vaak aan de grasmaaier ontsnappen en kunnen uitzaaien. Dit zaad wordt door het maaien verspreid zodat de plant open plekken in het gazon al gauw zal gaan koloniseren. Omdat straatgras gevoelig is voor droogte, zal het licht van groen naar geel verkleuren en dan afsterven.


Witbol / Holcus lanatus

Een overblijvende grassoort met grijsgroen blad en roze gestreepte schede. In een fijn gazon kan witbol een echte plaag betekenen. U kunt het intomen door het voor het maaien met een scherp mes weg te snijden.


Zachte witbol / Holcus mollis

Dit onkruidgras lijkt goed op de echte witbol, maar vormt taaie uitlopers die, als ze worden doorgesneden, nieuwe planten produceren. Hierdoor doet het wegsnijden meer kwaad dan goed. Het beste is om de hele aangetaste strook weg te halen.


Kweekgras / Agropyron repens

Met zijn lange, ondergrondse wortels kan kweekgras zich buitengewoon snel vermeerderen, vooral daar deze wortels gemakkelijk breken en dan nieuwe planten kan vormen. Grond waarop veel kweekgras groeit, moet het liefst met een onkruidverdelger worden gezuiverd alvorens er een gazon op aangelegd kan worden.


Gazon herstellen na onkruid?

Bent u bang dat de schade aan het gazon niet meer te herstellen is? Overweeg dan om nieuwe grasmatten te leggen. U kunt hier eenvoudig grasmatten kopen of het graszaad bekijken

Datum gepubliceerd: 03-01-2021

Voor het laatst gewijzigd: 24-03-2022